Praktiske oppdrag

Frivillige hjelper eldre og andre hjelpetrengende med enkle, praktiske oppdrag..

Hvis du har behov for hjelp til enkle, praktiske oppdrag som du ikke klarer selv, er det godt mulig at en av våre frivillige kan hjelpe deg. 

Eksempler på praktiske oppdrag kan være å bytte gardiner, måke snø, klippe gress, vanne blomster, henge opp en lampe eller hente/levere utstyr på hjelpemiddelsentralen. Hvis hjelpen krever bruk av bil, må du betale litt for å dekke utgiftene til den frivillige. 

Våre frivillige kan ikke ta oppdrag som er for store eller for tidkrevende. Dette vurderes for hvert enkelt oppdrag.

Ta kontakt med frivilligsentralen på 22 75 84 84 for å gjøre en avtale. Helst en uke i forveien, slik at vi er sikre på at vi finner noen som kan hjelpe.

Hvis du ønsker å melde deg som frivillig, kan du bruke vårt registreringsskjema, så tar vi kontakt for å avtale et møte.

2023 © Oppsal Frivilligsentral